Sääriproteesit

Sääriproteesi on alaraajaproteesi, joka valmistetaan kun raaja on amputoitu polven alapuolelta. Sääriamputaatiossa ei jätetä jäljelle jalkaterän alueen luita, mutta ei myöskään poisteta sääriluuta kokonaan. Oman polvinivelen säilyminen toiminnallisena on sääriamputaation ehdoton etu ja sen ansiosta proteesin kontrolloiminen on aktiivista ja helppoa.

Kaikki sääriproteesit valmistaan yksilöllisesti ja osat valitaan käyttäjän painon sekä liikkumistarpeiden mukaisesti. Nykyään lähes kaikissa sääriproteeseissa käytetään silikoni-/geelituppea pehmentävänä kerroksena ihon ja proteesin holkin välissä. Silikoni-/geelituppien avulla myös proteesin kiinnittäminen on helppoa ja tehokasta.


Sääriproteesin holkin muotoilu

Sääriproteesin holkin muotoilu perustuu tynkään kohdistuvan paineen jakamiseen. Amputaatiossa poistetaan ihmisen parhaiten kehon painoa kestävä osa – jalkapohja, jonka koko kehon painoa kestävää rakennetta on vaikea korvata. Proteesin muotoilun avulla saadaan kehon paino kuitenkin kohdistettua niille tyngän alueille, jotka sitä parhaiten kestävät. Kosketusarkojen ja mekaanista ärsytystä kestämättömien alueiden keventäminen on myös erittäin tärkeä osa holkin muotoilua.

Jokaisen amputoidun tynkä on erilainen, joten proteesin valmistamista varten täytyy ottaa tarkat mitat. Nauhamittojen ja kipsisiteellä tyngästä otetun kopion avulla proteesimestari lähtee muotoilemaan kipsimallia, jonka avulla valmistetaan proteesin holkki. Nykyään tyngästä voidaan ottaa myös kolmiulotteinen mallinnus tietokoneelle cad-cam -skannausta käyttäen, jolloin tietokoneella tehtyjen muokkausten jälkeen sorvataan aihio proteesin valmistamista varten.

Ensimmäisinä kuukausina amputaation jälkeen tynkä yleensä supistuu voimakkaasti ja tyngän muodot muuttuvat. Ns. normaalin alkuvaiheen supistumisen jälkeen myös painon vaihtelu, lääkityksen muutos, raskaus ja monet muut asiat voivat vaikuttaa tyngän kokoon ja muotoon. Proteesin holkkia joudutaankin muokkaamaan ja vaihtamaan muutosten mukaisesti, jotta proteesi istuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Holkin materiaali

Sääriproteesien holkit valmistetaan muovista laminoimalla, vahvikemateriaaleina käytetään lasi- ja hiilikuituja. Muovivaluja voidaan jälkeenpäin muovata lämmön avulla ja pieniin tyngän muutoksiin voidaan näin reagoida nopeasti. Läpinäkyvää testiholkkia on myös mahdollista käyttää sovitusvaiheessa, jotta varmistetaan holkin muotoilun tarkoituksenmukainen sopivaisuus.

Sopivaisuus / mukavuus

Sääriproteesin sopivaisuuteen vaikuttaa proteesiholkin muotoilun lisäksi tyngän ihon päällä käytettävä pehmentävä ja vaimentava materiaali. Suomessa silikoni-/geelitupen käyttö tässä tarkoituksessa yleistyi 90-luvun alussa ja nykyään se on hyvien yleiskäyttöominaisuuksiensa ansiosta yleisin vaihtoehto. Silikoni- ja geelituppimalleja on markkinoilla kymmeniä erilaisia ja ne mahdollistavat useita erilaisia kiinnitystapoja sekä sääri-, että reisiamputoiduille käyttäjille. Mukavuus ja proteesin kiinnitysmahdollisuudet ovat näiden tuppien ehdottomia etuja.


Silikoni- / geelitupet

Silikoni- / geelituppi rullataan tyngän päälle, jolloin se antaa hyvän suojan iskuja ja proteesin aiheuttamaa hankausta vastaan. Tupen koko valitaan niin, että se istuu tyngän päällä napakasti ja ikään kuin tarttuu nihkeän sisäpintansa ansiosta tyngän ihoon. Kun tynkä tämän jälkeen työnnetään proteesin holkkiosan sisään ja kiinnitysmenetelmän avulla kiinnitetään silikoni- / geelituppi holkkiin, saadaan aikaan hyvin paikallaan pysyvä ja askelta seuraava proteesi.

Silikoni- / geelituppien materiaalit ovat anti-allergisia, sekä erittäin ihoystävällisiä ja ne on helppo pitää puhtaana säännöllisellä huuhtelulla. Tällaisen tupen käyttäminen vastaa hyvää sidontaa ja estää tyngän turpoamista.

Tupen pukemisessa huomioitavia tärkeitä asioita on mahdollisimman tiivis ihokosketus, oikea asento ja ylimääräisten ihonhoitotuotteiden / haavalappujen pois jättäminen tupen sisältä. Proteesimestarit antavat lisätietoa erilaisista tuppivaihtoehdoista, pukemistyyleistä, sekä hoito-ohjeista!

Silikonituppi   2,5 - 6 mm paksu, kimmoisa, puhtaasta silikonista valmistettu tuppi jakaa kuormituksen tasaisesti. Silikonituppi ei hierrä ja se tukevoittaa lyhyen & pehmeän tyngän proteesille sopivaksi.

Geelituppi   Luisille ja aroille tyngille käytetään 1 - 2 mm paksua polymeerigeeli-tuppea.

PU-tuppi   6 - 9 mm paksu, erittäin pehmeä ja kimmoisa tuppi soveltuu amputoiduille, jotka vaativat ehdotonta mukavuutta. Käytetään usein ongelmatyngille joissa on arpia, ihosiirrännäisiä tai kudosvaurioita.


Kiinnityslaitteet / -mekanismit

Tappikiinnitys   Silikoni- / geelitupen päähän voidaan kiertää tappi, joka kiinnittyy proteesiholkin pohjassa olevaan lukituslaitteeseen. Napista painamalla lukitus irtoaa ja tynkä voidaan vetää pois. Tämä on yleisin tapa sääriproteesin kiinnittämiseksi.

Alipainekiinnitys   Silikoni- tai Pu- tupella sekä yksitieventtiilillä varustettu proteesi voidaan kiinnittää paikalleen alipaineen avulla. Alipaine syntyy kun tynkä työnnetään proteesin holkkiin ja polven yli reiteen vedetään ilmatiivis mansetti. Ilman poistumista holkista voidaan tehostaa erilaisilla pumpuilla maksimaalisen alipaineen ja proteesin paikallaan pysymisen takaamiseksi.

Narukiinnitys   Silikoni- / geelitupen päähän voidaan kiinnittää naru, jolla tynkä voidaan vetää paikoilleen ja kiinnittää proteesiin.

Pehmeä polvimansetti   Polven yli reiteen ulottuva elastinen mansetti pitää ensi- tai kylpyproteesin hyvin paikallaan.

Polviremmi   Nahkaremmi, joka vedetään polvilumpion yli ja kiinnitetään reiden takaa, on perinteinen keino kiinnittää sääriproteesi.

Jalkaterä

Oikein valittu jalkaterä mahdollistaa luontevan kävelyn; käyttäjän liikkumisen aktiivisuus ja paino vaikuttavat jalkaterän valintaan oleellisesti. Jalkaterät ovat erilaisia ominaisuuksiltaan ja erimalliset jalkaterät käyttäytyvätkin hieman erityyppisesti kävelyn aikana.

Perusjalkaterä: on yksinkertainen, keveä jalkaterä, jossa kannan ja varvasosien joustolla saadaan aikaan luonteva askel. Yleisin malli on kevytjalkaterä, mutta paljon käveleville käytetään ns. SACH-jalkaterää.
Niveljalkaterän: nilkka on nivelöity ja liikettä säädetään erilaisten elastomeerien avulla. Kävely epätasaisessa maastossa helpottuu. Tämä malli on perusjalkaterää painavampi ja vaatii säännöllistä huoltoa.
Aktiivijalkaterä: kääntää askeleen painon eteenpäin vieväksi voimaksi, joten kävely on luonnollista ja kevyttä. Aktiivijalkaterät on valmistettu hiilikuidusta ja ne muistuttavat muodoltaan eräänlaista jousta: askeleen tuodessa painoa jalkaterän päälle jousi jännittyy ja askeleen rullatessa jalkaterän yli kerääntynyt energia vapautuu, antaen eteenpäin vievää voimaa askeleeseen.


Jalkineet

Jalkineilla on suuri merkitys proteesin käytön kannalta, koska proteesin asennot säädetään sillä hetkellä käytössä olevien jalkineiden mukaisesti. Kengän koron korkeuden muutos vaikuttaa aina proteesin asentoon, joka puolestaan vaikuttaa kävelyn sujuvuuteen. Kävelyn kannalta paras kenkä on tukeva, sen käynti on hyvin päkiän yli rullaava ja kenkä on mahdollisimman kevyt. Pukemista helpottaa kengän suuri suuaukko ja helppo kiristystapa.

Kauttamme on saatavilla erityisesti proteesin käyttäjille suunniteltuja kenkiä, joissa on otettu edellä mainitut asiat huomioon. Kysy kengistä lisää proteesimestariltasi!


Tynkäsukat

Tyngän koko vaihtelee vuodenajoittain ja heti amputoinnin jälkeen jopa tunneittain. Näitä muutoksia tasataan tynkäsukkien määrää tai paksuutta vaihtelemalla. Tynkäsukkia tulisi käyttää aina silloin, kun niitä proteesiin mahtuu. Jos proteesi tuntuu väljältä sitä pukiessa, niin tynkäsukkia lisätään tarvittava määrä, jotta proteesin istuvuus olisi mahdollisimman hyvä.


Tyngän hoito

Tyngän ihoa hoidetaan kuten muutakin ihoa. Mikäli tynkä hikoilee ja kuivuu, on huolehdittava ihon riittävästä rasvauksesta. Ihonhoitotuotteita ei tulisi käyttää silikoni- / geelituppien sisällä, vaan rasvaaminen yms. olisi hyvä hoitaa illalla proteesin riisumisen jälkeen!

Ceridal ihonhoitosarjan tuotteet ovat turvallisia ja sopivat hyvin kaikenlaisille tyngille. Hygieniasta on pidettävä huolta, mutta saippuaa tulee välttää ihon kuivumisen vuoksi.

Kysy proteesimestariltasi lisää ihonhoitotuotteista! Hyllystämme löytyy mm. antiseptisiä kosteuspyyhkeitä tyngän puhdistukseen, erilaisia voiteita tynkää varten ja myös silikoni- / geelituppien hoitoon tarkoitettuja tuotteita.

Säärityngän sitominen

Tyngän sitominen on erittäin tärkeää!

Hyvällä sidonnalla vähennetään turvotusta, estetään nesteen keräytymistä tynkään ja näin edistetään leikkaushaavan paranemista. Sitominen totuttaa tynkää paineeseen ja muotoilee tynkää protetisointia varten, myös tyngän kivut yleensä helpottavat kun ylimääräistä nestettä ei pääse kertymään.

Varsinkin alkuvaiheessa tyngän sitominen on ehdottoman tärkeää, jotta protetisoinnin kannalta tärkeät tyngän ympärysmitat eivät vaihtelisi. Myöhemmin sidonta voidaan korvata käyttämällä silikoni-/ geelituppea tai puristustynkäsukkaa.

Kauttamme on saatavilla jämäköitä elastisia siteitä, jotka ovat erinomaisia reisi- ja sääritynkien sidontaan. Kysy lisää sidonnasta tai elastisten siteiden toimittamisesta proteesimestareilta!

Huolto ja varaproteesi

Proteesin toimintakykyä tulee ylläpitää säännöllisin huoltotoimenpitein. Jokainen ihminen liikkuu ja elää omalla tyylillään, joten huoltoväli määräytyy oman proteesin kulutuksen mukaan. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää puolivuosittaista tarkastusta, jossa varmistetaan kulutusosien kunto ja toimintavarmuus. Mikäli käyttäjä on riippuvainen proteesista, on syytä hankkia varaproteesi, jotta varsinaista käyttöproteesia voidaan huoltaa.

Kylpyproteesi

Kylpyproteesi on vedenpitävä ja sen avulla voi mennä turvallisesti suihkuun, saunaan, uimarannalle ja muihin kosteisiin paikkoihin. Kylpyproteesin kanssa ei käytetä jalkineita, joten se soveltuu hyvin myös kotikäyttöön.

Ota yhteyttä

Soita 09 347 8350

Lähetä sähköpostia »