Video: Yläraajaproteesin käyttöä

Yläraajaproteeseissa on jo pitkään käytetty myoelektronisesti kontrolloitavia komponentteja. Nykyaikaisella tekniikalla varustetulla yläraajaproteesilla voidaankin suoritua sorminäppäryyttä vaativista toimenpiteistä oikein mallikkaasti. Luonnollisesti tämä vaatii harjoittelua ja myös oikeiden säätöjen löytämistä, mutta kuten video osoittaa, käyttäjää pystyy kontrolloimaan nyrkin toimintoja erinomaisesti!