Proteesipaja Japro Oy ja Kuntoväline Oy Haltijaan

TIEDOTE YRITYSKAUPASTA 08.06.2016

PROTEESIPAJA JAPRO OY JA KUNTOVÄLINE OY OSAKSI HALTIJA -RYHMÄÄ

Järjestelyssä Haltija-ryhmä on ostanut kokonaan Proteesipaja Japro Oy:n ja Kuntoväline Oy:n osakekannat. Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia yhtiöiden nykyisiin asiakkuuksiin tai henkilöstöön.

”Nämä järjestelyt tukevat strategiaamme vahvistaa Haltijan organisaatiota läpi Suomen panostaen laadukkaaseen asiakaspalveluun ja toimintamme laajentamiseen. Visiomme on edelleen jatkaa kasvua valtakunnallisesti tarjoamalla asiakkaille paikallisesti vahvaa apuväline-, hoitotarvike-, ortoosi-, ja proteesiosaamista. Japro on omalla alueellaan laadusta ja luotettavuudesta tunnettu vahva toimija proteeseissa, ortooseissa ja jalkineissa. Kuntoväline taas täydentää loistavasti Haltijan nykyistä tarjoamaa tuoden valikoimiimme maailmanluokan kuntoutusvälineitä, joista hyötyvät mm. useat Haltijan nykyasiakkaatkin” toteavat Petteri Mäki ja Mika Paavola Haltijasta.

Japron entinen omistaja Janne Ruippo jatkaa Haltijan palveluksessa ja Japron toimitusjohtajana. Kuntovälineen entinen omistaja Vesa Väänänen toimii seuraavan vuoden Haltijan neuvonantajana Kuntovälineeseen liittyen, jonka jälkeen hän jää eläkkeelle.

”Proteesipaja Japro Oy on vuonna 1999 perustettu apuvälinealan yritys. Japro on kasvanut vahvaksi vaikuttajaksi Kaakkois-Suomessa ja uskon tämän yrityskaupan vahvistavan tätä kehitystä jatkossakin. Kilpailun kiristymisen ja terveydenhuollossa tapahtuvien muutosten takia myös yritysten on uudistuttava ja muututtava kehityksen mukana. Henkilökuntana olemme aivan sama iloinen porukka tästä eteenpäinkin ja palvelemme meille arvokkaita asiakkaita entistäkin monipuolisemmin” sanoo Janne Ruippo.

”Kuntoväline on toiminut yli 40 vuoden ajan fysioterapia- ja kuntoutuslaitteiden toimittajana koko maan alueella. Tuotevalikoimaamme on aina kuulunut sekä kotimaisia- että tuontituotteita. 60-, 70- ja 80-luvuilla Kuntoväline valmistutti ja markkinoi mm. kotimaisia hoitopöytiä, kävelyn apuvälineitä ja monia kuntoutuksessa käytettäviä laitteita ja tarvikkeita. Myöhemmin toiminnan painopiste siirtyi enemmän harjoitusterapiavälineisiin, joista yhtenä erikoisuutena voisi mainita moottoriavusteisten harjoitusterapialaitteiden tulon Suomeen 90-luvun alussa. Nyt näillä ”robotin”-omaisilla terapiavälineillä on vahva asema monien potilasryhmien kuntoutuksessa. Uskon, että Kuntovälineen tuotevalikoima ja osaaminen täydentävät loistavasti Haltija-ryhmän muita osa-alueita, sekä parantavat asiakaspalveluamme ja toimintamahdollisuuksiamme koko Suomen alueella. Omalta osaltani haluan tässä yhteydessä todeta, että on ollut ilo palvella sekä kuntouttajia että kuntoutujia yli 30 vuoden ajan. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, henkilökuntaa, toimittajia ja lähipiiriä tästä antoisasta ajasta ja toivon menestystä ja kaikkea hyvää tuleville vuosille” Vesa Väänänen summaa.

Haltijan vuoden 2016 yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 M€ ja henkilöstön määrä noin 70. Haltija –ryhmään kuuluvat muut yhtiöt joilla on sulautumisprosessi yhdeksi yhtiöksi (Haltija Group Oy) meneillään ovat Orto Botnia Oy Ab, Suomen Proteesipalvelu Oy, Comp-Aid Oy, Bitlips Oy, PT-keskus Oy ja RehaMed Oy.

Lisätietoja:

Haltija, hpj Petteri Mäki, puh. 0405460144; tj Mika Paavola 0408334532
Proteesipaja Japro Oy, tj Janne Ruippo, puh. 0405013275
Kuntoväline Oy, tj Vesa Väänänen, puh. 0405037582