Handico Finland Oy liittyy osaksi Haltija-ryhmää

”Haltija kasvattaa toimintojaan edelleen läpi Suomen panostaen laadukkaaseen asiakaspalveluun ja paikalliseen osaamiseen. Yrityskaupan myötä yksilöllisten apuvälineiden osaamisemme vahvistuu selvästi ja lisäksi meillä on nyt myös vahva yksikkö Pirkanmaalla, joka pystyy tarjoamaan niin huollon ja logistiikan - kuten myös myynti- ja asiakaspalvelut. Visiomme on edelleen jatkaa kasvua valtakunnallisesti tarjoamalla asiakkaille paikallisesti vahvaa apuväline-, hoitotarvike-, ortoosi-, ja proteesiosaamista.” toteavat Petteri Mäki ja Mika Paavola Haltijasta.

Handico Finland Oy:n entiset omistajat; Sami Martin, Tapio Salo, Jari Korhonen ja Timo Vihma jatkavat Haltijan johtotehtävissä raportoiden toimitusjohtaja Mika Paavolalle. Martin vastaa Haltijan myyntitoiminnoista, Salo asiantuntijapalveluista (ml huolto, varasto), Korhonen kehityshankkeista ja Vihma ostoista ja päämiessuhteista.

”Handico Finland Oy on vuonna 1997 perustettu apuvälinealan yritys. Yhtiö profiloitui heti toimintansa aluksi Suomessa yhdeksi alan johtavaksi yksilöllisten apuvälineiden toimittajaksi, joka pystyi ratkaisemaan vaikeitakin kuntouttamisen ja liikkumisen haasteita. Viimeksi kuluneen vajaan kymmenen vuoden aikana näiden yksilöllisten ja monesti monimutkaistenkin apuvälinekokonaisuuksien rinnalle Handicon toiminnan kulmakiviksi nousivat yhtäältä kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut; sekä toisaalta koti- ja laitoshoidon tuotteet ja palvelut. Handicon tuoteosaaminen, laajat huoltopalvelut sekä alueellinen edustaja-verkosto vahvistavatkin selvästi Haltija-ryhmää koko Suomessa. Olemme todella innoissamme Handicon liittymisestä Haltijaan ja päästessämme mukaan kehittämään tätä uutta upeaa kokonaisuutta” summaavat Martin, Salo, Korhonen ja Vihma.

Haltijan vuoden 2016 yhteenlasketun liikevaihdon ennustetaan olevan noin 27 M€ ja Haltija työllistää yli 100 apuvälinealan ammattilaista.

Haltija-ryhmään kuuluvista yhtiöistä Orto Botnia Oy Ab, Suomen Proteesipalvelu Oy, Comp-Aid Oy, Bitlips Oy, PT-keskus Oy ja RehaMed Oy sulautuvat 1.9.2016 Haltija Group Oy:ksi. Muut ryhmään kuuluvat yhtiöt Handico Finland Oy, Kuntoväline Oy ja Proteesipaja Japro Oy sulautuvat Haltijaan vuoden 2017 alussa.

Lisätietoja:

HALTIJA
- hallituksen puheenjohtaja Petteri Mäki, puh. 040 546 0144
- toimitusjohtaja Mika Paavola, puh. 040 833 4532

Handico Finland Oy
- toimitusjohtaja Sami Martin, puh. 040 775 5100